Logo van Ledura B.V. zonnepanelen

Appartementencomplex Schiedam (18 x 6 panelen)

Vermogen

29.160 Wp

Opwek

27.562 KWh

Jaarlijkse besparing

€ 340,- Per woning

Terugverdientijd:

4.2 jaar

Montagetijd:

3 dagen

Systeem

Serie geschakeld

Montagemateriaal:

Van Der Valk Montagesystemen

Over het project:

Het project betreft een renovatieproject van een appartementen complex. Het Dak ligt tussen
gebouwen in maar is vrijwel continu belicht met zon. Het betrekt een plat bitumen dak met kiezel.

Gekozen is voor het Valk Montage systeem speciaal ontwikkeld voor daken met kiezel.
Op het dak is een shelter geplaatst met 18 omvormer t.b.v. 18 woningen. Het project is uitgevoerd
uit naam van Electrocel B.V

CO2
Co2 icon

12.543,22 kg/per jaar

Bomen
Bomen

597 bomen/per jaar

Brandstof bespaard
Foto van brandstop

37,67 duizend liters/per jaar